آدرس شعبه مرکز:

تهران، خیابان سورنا، کلینیک خودرو ایکاراپشن

شماره تماس:

0912-1067975

0912-2141578

02188767015

آدرس شعبه شمال:

تهران، فرمانیه، تقاطع عمار، دپارتمان روشا، طبقه 3+، کلینیک خودرو

شماره تماس:

0912-1067975

0912-2141578

02188767015